iletişim sayfası
 
 

ALZHEIMER HASTALIĞINDA YENİ UMUT OZONTERAPİ 

Ozon tedavisi  ile diyabet ve kolestorel yüksekliği gibi metabolik hastalıklar   düzeltilirken,beyin kan akımı ve oksijenlenmesi  arttırılmış ve vücuttaki toksinleri atan sistem aktive edilmiş olur

Alzheimer hastalığında genetik yapıdan başka diyabet,kolesterol yüksekliği,antioksidan kapasitenin düşüklüğü  ve  beyin kan damarlarındaki tıkanıklık gibi risk faktörleri vardır.

 • Alzheimer Hastalığı, 50 yaşından sonra başlayan, yavaş seyreden ve kadınlarda daha fazla görülen bir bunama hastalığıdır.Her Alzheimer’li bunama belirtileri gösterir ama her bunama Alzheimer Hastalığı değildir.
 • Yaşın ilerlemesi,yoğun çalışma hayatı, stres, uykusuzluk ve yorgunluk gibi etkenler, zihnimizi doğal olarak zayıflatabilir,ancak bu durum hiçbir zaman günlük yaşamımızı etkileyecek boyutlara varmaz.
 • Hastalık en çok yakın dönem içinde öğrenilenlerin unutulması ve yeni şeylerin yeterince öğrenilememesi biçiminde ortaya çıkar.
 • Tüm dünyada kadın ve erkek, yaklaşık 20 milyon, ülkemizde yaklaşık 250bin kişiyi etkileyen Alzheimer hastalığının görülme sıklığı yaş ilerledikçe artıyor.

Alzheimer da hastalık bulguları nelerdir?

 • Günlük yaşamı etkileyecek düzeyde unutkanlık (özellikle yakın zaman olaylarını ve insan isimlerini hatırlayamama) ve Günlük işleri yerine getirmekte (örneğin, alışveriş yapma, yemek pişirme ya da bir ev aletini çalıştırma) güçlük çekme,
 •  Karar vermede,kelime bulmakta güçlük çekme,tarihleri unutma ve bildiği yolları bulamama, sık kullanılan eşyaları yanlış yere koyma,
 • Pratik düşünme (hesap yapabilme) becerisinin azalması, ruh hali veya davranışlarda değişiklik (örneğin, çok çabuk ağlama ya da sinirlenme),
 • Kişilik değişiklikleri (sakin bir kişilikten saldırgan bir kişiliğe geçme),

Alzheimer da Risk faktörleri nelerdir?   

İleri yaş ve Kadın olmak (kadınlarda erkeklere göre daha sık rastlanır),

 

 • Diabet ve Kolesterol seviyesinin yüksek olması,
 • Genetik faktörler Son çalışmalara göre anne veya babası Alzheimer'a yakalanmış kişilerin hastalığa  yakalanma eğilimi, sağlıklı anne ve babaya sahip kişilere oranla 3 mislidir.  Hem annesi hem de babası hastalıklı kişilerde bu risk 5 misli artar.

19. kromozom üzerinde APOE-e4 adlı bir genin ileri yaşta hastalığa karşı duyarlılığı artırmaktadır. www.genlife.net

 • Ailede Alzheimer veya bunamış yakınların bulunması,geçirilmiş beyin hasarları,beyin

antioksidan kapasitesinde azalma, beyin kan damarlarında tıkanıklık,

 •  Depresyon, kişilik değişiklikleri,
 •  Düşük eğitim düzeyi?

ALZHEIMER DA TEDAV

Alzheimer Hastalığının tedavisinde son yıllarda büyük gelişmeler (damar genişleticiler, bellek arttıran asetil kolinin beyindeki miktarını arttıran ilaçlar, antioksidanlar, vitaminler, mineraller gibi) izlenmekle birlikte  hastalığı tamamen iyileştiren bir tedavi bulunmamakta, ancak hastalığın ilerleme hızı azaltılabilmektedir. Tedavide kullanılan ilaçların yan etkilerini göz ardı etmemek gerekir.

OZON TEDAVİSİ ALZHEIMER DA UMUT OLABİLİR Mİ?

Ozon tedavisi, oksijenin aktif bileşiği olan 3 atomlu bir molekül olup çeşitli mekanizmalarla etki gösterir ve bilinen hiçbir yan etkisi mevcut değildir.

 • Hastalığının ilerlemesini hızlandıran faktörlerin başında beyindeki toksinlerin artması gelir. Normal bir beyinde antioksidan sistem sayesinde bu toksinler birikmez Ancak, Alzheimerlı hastalarda antioksidan sistem çalışmaz. Ozon , beyindeki enzimatik antioksidan sistemini aktifleştirerek beynin toksinlerden temizleme sürecini hızlandırır. 
 • Ozon kan damarlarının yapısını iyileştirip, yeteri kadar oksijen sağladığından beynin oksijenlenmesini arttırmış olur. Yapılan çalışmalarda ozonun beyin damar yapısını %50-100 arasında iyileştirdiği bilinmektedir. Bu nedenle ozon sadece Alzheimerda değil tüm beyin ile ilgili hastalıklarda güvenle kullanılmaktadır. 
 • Ozon kolesterol seviyesini düşürerek Alzheimer hastalığının bir diğer risk faktörünü azaltmış olur. 
 • Bağışıklık sistemini güçlendirerek ,alzheimerlı hastalarda önemli sorunların başında gelen fırsatçı enfeksiyonların sıklığı ve şiddetinde azalma izlenir. 
 • Henüz araştırmalar tamamlanmamakla birlikte bazı besinlerin ve katkılarının Alzheimer hastalığı tedavisinde yararlı olabileceği düşünülmektedir.Bu nedenle Alzheimerlı hastaların beslenmeleri ve bitkisel kaynaklı diet takviyeleri önemlidir. 
 • Yapılan bir araştırmanın sonucunda, haftada 3 defadan fazla meyve ya da sebze suyu içenlerin Alzheimer’a yakalanma riskinin yüzde 76 oranında azaldığı, bu oranın haftada bir kez meyve-sebze suyu içenlerdeyse sadece yüzde 16 olduğu belirlenmiştir.

ALZHEİMER DA OZON TEDAVİSİ İLE İLGİLİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

ÇALIŞMA-1:

 • 60 Alzheimer hastası ile yapılan çalışmada,ozon tedavisi yapılan ve yapılmayan grupları bilinç ve demansı ölçen tıbbi skalalarla kontrol edilerek karşılaştırılmıştır.
 • Ozon tedavisi alan hastaların %76’sının bu skorlara göre belirgin iyileşme kaydettiği, tedaviden altı ay sonraki kontrollerinde ise % 57’sinin hala bu iyi durumunu koruduğu, ozon tedavisi yapılmayan diğer grupta herhangi bir iyileşme gözlemlenmemiştir.

 ÇALIŞMA-2:

 • Alzheimerında içinde olduğu farklı sebeplerle demans gelişen 30 hastalık bir çalışma grubuna ozon tedavisi uygulanmış.
 • Ozon tedavi öncesi ve sonrası hastalar nörofizyolojik ve psikolojik değerlendirme skalaları ile kontrol edilmiş.
 • Hastaların %70’inde belirgin iyileşme, %23’ünde herhangi bir değişiklik izlenmemiş, %7’sinde klinik durum ilerlemiş.

 ÇALIŞMA-3:

 • Beyin kan akımına ozon tedavisinin etkisini araştıran,İspanyada yapılan bir başka çalışmada ise; ozon tedavisi öncesinde ve sonrasında middle cerebral arter ve common carotid arter denen beyin damarlarının transkranial doppler ile kan akımları incelenmiştir.
 • Seans sonrasında middle cerebral arterde%33-22 oranında, common carotid arterde %75 oranında kan akımında artma gözlenmiştir
 
 
   
  www.ozonluyag.net
  www.balmozon.com
   
   
   
Copyright ©2010 (Her Hakkı Saklıdır) www.drbeytiyebas.com, sitesindeki sunulan bilgiler ziyaretçileri bilgilendirmek amaçlıdır.
Tıbbı tedavi önerisinde bulunmaz. Şikayetleriniz için ilgili uzmanlık alanında bir doktora başvurunuz.